Lääkejäte

Käyttämättömien lääkkeiden palauttaminen apteekkiin


Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä.
Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyyn. Apteekkari on
vastuussa lääkkeiden laadusta apteekissa. Jos lääkkeet ovat olleet asiakkaan hallussa, ei niitä voi enää
myydä uudelleen. Tämän vuoksi käyttämättömiä lääkkeitä ei myöskään hyvitetä asiakkaalle. Käytäntö
perustuu lääkelakiin ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin.


Palauta lääkejäte näin:


• Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
• Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.
• Voit poistaa tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia
  tabletteja ja kapseleja ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit lasinkeräykseen
  ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.
• Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa erillisessä muovipussissa.
• Palauta lääkeaerosolit erillisessä muovipussissa.
• Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä
  muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodix-tabletit,
  sekä Betadine- ja Iodosorb-valmisteet.
• Palauta sytostaattia sisältävät lääkejätteet (syövän hoidossa käytettävät lääkkeet ja esim.
  metotreksaattia sisältävät valmisteet) erillisessä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan.
• Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet
  elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.
• Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen,
  kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin.
• Apteekki ottaa vastaan ainoastaan lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä kuumemittareita
  sekä ruiskuja ja neuloja. Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä (esim. kemikaaleja,
  hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita, paristoja ym.).


Teksti: Suomen Apteekkariliitto, Suomen Kuntaliitto ja Jätelaitosyhdistys ry 5.4.2013.
Päivitetty soveltuvin osin 21.5.2015 vastaamaan Ekokemin antamia lajitteluohjeita.